Урок 3. Декартова координатна система. Упражнение.

Интерактивно упражнение

Декартова координатна система - Упражнение

Знаете ли, че в компютърните науки декартовата система се използва за описание на пикселите на екрана, за позициониране на обекти във виртуалното пространство и за разработване на компютърни графики и анимации.

Проверка и контрол

/6

Тест. Декартова координатна система.

Кратък тест за проверка на знанията.

1 / 6

Коя от точките на графиката е с координати (1, -2)?

2 / 6

Коя от точките е с отрицателна абсциса?

3 / 6

Посочете координатите на т. A.

4 / 6

За точка A(x, y) знаем, че x > 0 и y < 0. Отбележете вярното твърдение:

5 / 6

Координатите на коя точка са правилно написани?

6 / 6

Коя от точките се намира в III квадрант?

Your score is

The average score is 25%

0%

Рене Декарт е известен с работата си в областта на оптиката. Той направил важни наблюдения за пречупването на светлината и едно от първите описания на физическия процес на пречупване.

„De omnibus dubitandum“ – Съмнявайте се във всичко.

Задачи за работа в клас

Задача 1.

При дадена координатна система постройте точките: A (-2,5; 1), B (1,5; -3), C (-1; -4,5), D (2; 3). Запишете квадрантите в които лежат дадените точки.

Задача 2.

Запишете координатите на точката, симетрична на точка с координати (-5; -3,5), отностно Ox, Oy и т. О.

Задача 3.

В правоъгълна координатна система Oxy постройте триъгълник ABC, ако A (-4; -1), B (-1; -1) и C (-1; -5).

a) Постройте симетричните точки на A, B и C относно O.

б) Намерете лицето на построения триъгълник ABC.

Задача 4.

Запишете координатите на точките от фигурата по-долу. Намерете лицето на фигурата, ако едно деление е с дължина 1 cm.

Избери изображението за по-добър изглед.

Задача 5.

Запишете координатите на точките от фигурата по-долу.  Постройте симетричните точки на дадените относно O.

Намерете лицето на фигурата, която се образува от симетричните точки, ако едно деление е с дължина 1 cm.

Избери изображението за по-добър изглед.